Evanjelický2. Kronická1,5

2. Kronická 1:5

Bron­zový ol­tár, ktorý zhotovil Becaleél, syn Úrího, syna Chúrov­ho, bol tam pred príbyt­kom Hos­podinovým a Šalamún i zhromaždenie ho vy­hľadali.


Verš v kontexte

4 No truh­lu Božiu vy­niesol Dávid u Kir­jat-Jeárímu, keď pre ňu Dávid pri­pravil mies­to, lebo roz­vinul pre ňu stan v Jeruzaleme. 5 Bron­zový ol­tár, ktorý zhotovil Becaleél, syn Úrího, syna Chúrov­ho, bol tam pred príbyt­kom Hos­podinovým a Šalamún i zhromaždenie ho vy­hľadali. 6 Tam Šalamún obetoval na bron­zovom ol­tári, ktorý bol pred Hos­podinom pred svätos­tán­kom. Obetoval na ňom tisíc spaľovaných obetí.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Avšak medený ol­tár, ktorý bol urobil Becaleel, syn Úriho, syna Húrov­ho, bol tam pred príbyt­kom Hos­podinovým. A Šalamún ho vy­hľadával i shromaždenie.

Evanjelický

5 Bron­zový ol­tár, ktorý zhotovil Becaleél, syn Úrího, syna Chúrov­ho, bol tam pred príbyt­kom Hos­podinovým a Šalamún i zhromaždenie ho vy­hľadali.

Ekumenický

5 Bron­zový ol­tár, ktorý zhotovil Becaleel, syn Úriho, Chúrov­ho syna, stál tam pred príbyt­kom Hos­podina, kde ho Šalamún a zhromaždenie vy­hľadávali.

Bible21

5 ale bronzový ol­tář, který zho­tovil Be­cale­el, syn Uri­ho, syna Hu­rova, do­sud stál před Příbytkem). Šalo­moun tam s ce­lým shro­mážděním hledal Hos­po­di­na