Evanjelický2. Kronická1,16

2. Kronická 1:16

Pre Šalamúna do­vážali kone z Egyp­ta a z Kúy. Kráľovi na­kupovači ich pre­berali z Kúy za kúp­nu cenu.


Verš v kontexte

15 Kráľ uložil v Jeruzaleme toľko strieb­ra a zlata ako kamenia, a céd­rov ako divých figov­níkov, ktorých je na Nížine hoj­nosť. 16 Pre Šalamúna do­vážali kone z Egyp­ta a z Kúy. Kráľovi na­kupovači ich pre­berali z Kúy za kúp­nu cenu. 17 Z Egyp­ta do­vážali voz za šesťs­to šekelov strieb­ra a koňa za stopäťdesiat. Podob­ne ich pro­stred­níc­tvom vy­vážali i všet­kým kráľom chetej­ským a sýr­skym.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Kone do­vádzali Šalamúnovi z Egyp­ta, a hromada kup­cov kráľových brala od­tiaľ hromadu koní za peniaze.

Evanjelický

16 Pre Šalamúna do­vážali kone z Egyp­ta a z Kúy. Kráľovi na­kupovači ich pre­berali z Kúy za kúp­nu cenu.

Ekumenický

16 Pre Šalamúna do­vážali kone z Egypta a z Kúy. Kráľov­skí na­kupovači ich pre­berali z Kúy za bežnú cenu.

Bible21

16 Koně si král ne­chával dovážet z Egyp­ta a Ki­likie. Královští ob­chodníci je v Ki­likii na­ku­po­va­li za do­hodnuté ce­ny.