Evanjelický2. Korintským5,4

2. Korintským 5:4

Lebo my, ktorí sme v tom­to stán­ku, vzdycháme pod ťažkým bremenom, keďže nech­ceme byť zo­blečení, ale ob­lečení, aby život po­hl­til smr­teľné.


Verš v kontexte

3 lebo veď po­tom skutočne budeme ob­lečení, nie na­hí. 4 Lebo my, ktorí sme v tom­to stán­ku, vzdycháme pod ťažkým bremenom, keďže nech­ceme byť zo­blečení, ale ob­lečení, aby život po­hl­til smr­teľné. 5 A Ten, kto nás na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal záv­davok Ducha.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo aj, ktorí sme v tom­to stáne, vzdycháme súc ob­tiažení, na­koľko sa nech­ceme vy­zliecť, ale sa po­odiať, aby to, čo je smrteľné, bolo po­hl­tené od života.

Evanjelický

4 Lebo my, ktorí sme v tom­to stán­ku, vzdycháme pod ťažkým bremenom, keďže nech­ceme byť zo­blečení, ale ob­lečení, aby život po­hl­til smr­teľné.

Ekumenický

4 Veď kým sme v tomto stane, vzdycháme pod ťar­chou, a pre­to nech­ceme byť z neho zo­blečení, ale pri­odiati tým nebes­kým, aby tak život po­hl­til to, čo je smr­teľné.

Bible21

4 Dokud jsme v tom­to stanu, sténá­me tíhou, pro­tože ne­chce­me být svlečení, ale ob­lečení, aby to, co je smr­telné, bylo po­hl­ceno živo­tem.