Evanjelický2. Korintským5,18

2. Korintským 5:18

A to všet­ko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kris­tovi a zveril nám službu zmierenia,


Verš v kontexte

17 Pre­to ak je nie­kto v Kris­tovi, je nové stvorenie. Staré veci sa po­minuli, a hľa, na­stali nové. 18 A to všet­ko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kris­tovi a zveril nám službu zmierenia, 19 že totiž Boh bol v Kris­tovi, zmieril svet so sebou, ne­počítal ľuďom ich prie­stup­ky a ustanovil medzi nami zves­tovanie zmierenia.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale to všet­ko z Boha, ktorý nás smieril sám so sebou skr­ze Ježiša Kris­ta a dal nám službu smierenia,

Evanjelický

18 A to všet­ko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kris­tovi a zveril nám službu zmierenia,

Ekumenický

18 To všet­ko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skr­ze Kris­ta a dal nám službu zmierenia.

Bible21

18 A to všech­no je z Bo­ha, který nás se se­bou smířil skrze Krista a po­věřil nás, abychom slouži­li to­muto smíření.