Evanjelický2. Korintským3,15

2. Korintským 3:15

Až po dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srd­ci.


Verš v kontexte

14 Ale ich myseľ sa za­tvr­dila. Ten is­tý závoj os­táva totiž až do dnešného dňa pri čítaní starej zmluvy a ne­odk­rýva sa, lebo ho od­straňuje (len) Kris­tus. 15 Až po dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srd­ci. 16 Ale hneď, ako sa ob­ráti k Pánovi, závoj pad­ne.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale až do dnes, kedykoľvek sa číta Mojžiš, leží zás­tera na ich srd­ci;

Evanjelický

15 Až po dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srd­ci.

Ekumenický

15 A tak až do­dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží na ich srd­ci závoj.

Bible21

15 Až do dneška jim při č­tení Mo­jžíše na srd­ci leží rouška,