Evanjelický2. Korintským3,13

2. Korintským 3:13

a nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia iz­rael­skí nehľadeli na koniec toho, čo bolo po­minuteľné.


Verš v kontexte

12 Keď teda takúto nádej máme, počíname si cel­kom ot­vorene, 13 a nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia iz­rael­skí nehľadeli na koniec toho, čo bolo po­minuteľné. 14 Ale ich myseľ sa za­tvr­dila. Ten is­tý závoj os­táva totiž až do dnešného dňa pri čítaní starej zmluvy a ne­odk­rýva sa, lebo ho od­straňuje (len) Kris­tus.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 a nie ako Mojžiš, k­torý kládol zás­teru na svoju tvár, aby nehľadeli synovia Iz­raelovi na koniec toho, čo išlo po­minúť.

Evanjelický

13 a nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia iz­rael­skí nehľadeli na koniec toho, čo bolo po­minuteľné.

Ekumenický

13 nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Iz­raela nez­badali koniec tej po­minuteľnej žiary.

Bible21

13 ne jako Mo­jžíš, který si za­krýval tvář rouškou, aby synové Iz­rae­le ne­po­zo­rova­li ko­nec to­ho, co mělo po­mi­nout.