Evanjelický2. Korintským2,17

2. Korintským 2:17

Lebo nie sme ako mnohí, ktorí si robia ob­chod zo slova Božieho, ale hovoríme z čis­tého srd­ca ako z Boha a pred Bohom v Kris­tovi.


Verš v kontexte

15 Lebo sme vôňou Kris­tovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ces­te k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ces­te do za­hynutia; 16 tým­to vôňou smr­ti na sm­rť, tam­tým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsob­ný? 17 Lebo nie sme ako mnohí, ktorí si robia ob­chod zo slova Božieho, ale hovoríme z čis­tého srd­ca ako z Boha a pred Bohom v Kris­tovi.

späť na 2. Korintským, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo nefalšujeme slova Božieho jako mnohí, ale jako takí, k­torí z mrav­nej čistoty, jako takí, k­torí z Boha pred Bohom v Kris­tu hovoríme.

Evanjelický

17 Lebo nie sme ako mnohí, ktorí si robia ob­chod zo slova Božieho, ale hovoríme z čis­tého srd­ca ako z Boha a pred Bohom v Kris­tovi.

Ekumenický

17 Lebo my nie sme ako tí, čo kupčia s Božím slovom, ale hovoríme úp­rim­ne, ako z Boha pred Bohom v Kristovi.

Bible21

17 My na roz­díl od mno­hých ne­kupčí­me s Božím slovem, ale mluví­me před Boží tváří v Kri­stu z upřímných po­hnu­tek, z Božího po­věření.