Evanjelický2. Korintským12,8

2. Korintským 12:8

Tri razy som prosil Pána, aby ho od­stránil odo mňa,


Verš v kontexte

7 a aj pre ne­obyčaj­nosť zjavení. Pre­to, aby som sa ne­povyšoval, bol mi daný os­teň do tela, an­jel-satan, dep­tať ma, aby som sa ne­povyšoval. 8 Tri razy som prosil Pána, aby ho od­stránil odo mňa, 9 ale riekol mi: Do­sť máš na mojej milos­ti; lebo (moja) moc sa v slabos­ti do­konáva. Naj­radšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby pre­bývala vo mne moc Kris­tova.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Za to som trik­rát prosil Pána, aby od­stúpil odo mňa,

Evanjelický

8 Tri razy som prosil Pána, aby ho od­stránil odo mňa,

Ekumenický

8 Pre­to som trik­rát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil.

Bible21

8 Třikrát jsem kvů­li tomu pro­sil Pá­na, aby to ode mě ode­šlo,