Evanjelický2. Korintským12,4

2. Korintským 12:4

že uchvátený bol do raja a počul ne­vys­loviteľné reči, ktoré človek ne­smie ani vy­sloviť.


Verš v kontexte

3 A po­znám toho is­tého človeka - či to bolo v tele, či mimo tela, ne­viem, Boh vie - 4 že uchvátený bol do raja a počul ne­vys­loviteľné reči, ktoré človek ne­smie ani vy­sloviť. 5 Tým­to sa teda budem chváliť, sám sebou sa však nebudem chváliť, ak len nie slabosťami.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 že bol vy­tr­hnutý do raja a počul ne­vys­loviteľné slová, ktoré ne­smie človek hovoriť.

Evanjelický

4 že uchvátený bol do raja a počul ne­vys­loviteľné reči, ktoré človek ne­smie ani vy­sloviť.

Ekumenický

4 bol uchvátený do raja a počul ne­vys­loviteľné slová, ktoré človek ne­smie vy­sloviť.

Bible21

4 byl vy­tržen do ráje, kde slyšel ne­po­psa­telné věci, které člověk ani nemůže vy­po­vědět.