Evanjelický2. Korintským12,3

2. Korintským 12:3

A po­znám toho is­tého človeka - či to bolo v tele, či mimo tela, ne­viem, Boh vie -


Verš v kontexte

2 Po­znám človeka v Kris­tovi, ktorý pred š­tr­nás­timi rok­mi - či to bolo v tele, ne­viem, či mimo tela, ne­viem, Boh vie - uchvátený bol až do tretieho neba. 3 A po­znám toho is­tého človeka - či to bolo v tele, či mimo tela, ne­viem, Boh vie - 4 že uchvátený bol do raja a počul ne­vys­loviteľné reči, ktoré človek ne­smie ani vy­sloviť.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 A znám takého človeka - či v tele, či krome tela, ne­viem; Bôh vie -,

Evanjelický

3 A po­znám toho is­tého človeka - či to bolo v tele, či mimo tela, ne­viem, Boh vie -

Ekumenický

3 A viem o tom is­tom človeku — či už v tele, či mimo tela, ne­viem, Boh to vie —

Bible21

3 A vím, že ten člověk – ne­vím, zda v těle nebo bez tě­la, to ví Bůh –