Evanjelický2. Korintským12,2

2. Korintským 12:2

Po­znám človeka v Kris­tovi, ktorý pred š­tr­nás­timi rok­mi - či to bolo v tele, ne­viem, či mimo tela, ne­viem, Boh vie - uchvátený bol až do tretieho neba.


Verš v kontexte

1 Ak sa treba chváliť - hoci to nič ne­pros­peje - prídem k videniam a zjaveniam Pánovým. 2 Po­znám človeka v Kris­tovi, ktorý pred š­tr­nás­timi rok­mi - či to bolo v tele, ne­viem, či mimo tela, ne­viem, Boh vie - uchvátený bol až do tretieho neba. 3 A po­znám toho is­tého človeka - či to bolo v tele, či mimo tela, ne­viem, Boh vie -

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 Znám človeka v Kris­tovi - pred š­tr­nás­timi roky, či v tele, ne­viem, či mimo tela, ne­viem; Bôh vie -, ktorý bol ako taký vy­tr­hnutý až do tretieho neba.

Evanjelický

2 Po­znám človeka v Kris­tovi, ktorý pred š­tr­nás­timi rok­mi - či to bolo v tele, ne­viem, či mimo tela, ne­viem, Boh vie - uchvátený bol až do tretieho neba.

Ekumenický

2 Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred š­tr­nás­timi rok­mi — či už v tele, ne­viem, či mimo tela, ne­viem, Boh vie — uchvátený až do tretieho neba.

Bible21

2 Vím o člověku v Kri­stu, který byl před čtrnácti lety vy­tržen až do třetího nebe – ne­vím, zda v těle nebo mimo tělo, to ví Bůh.