Evanjelický2. Korintským12,1

2. Korintským 12:1

Ak sa treba chváliť - hoci to nič ne­pros­peje - prídem k videniam a zjaveniam Pánovým.


Verš v kontexte

1 Ak sa treba chváliť - hoci to nič ne­pros­peje - prídem k videniam a zjaveniam Pánovým. 2 Po­znám človeka v Kris­tovi, ktorý pred š­tr­nás­timi rok­mi - či to bolo v tele, ne­viem, či mimo tela, ne­viem, Boh vie - uchvátený bol až do tretieho neba. 3 A po­znám toho is­tého človeka - či to bolo v tele, či mimo tela, ne­viem, Boh vie -

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 Musím sa chváliť, a nie je mi to užitočné, lebo prij­dem k videniam a zjaveniam Pánovým.

Evanjelický

1 Ak sa treba chváliť - hoci to nič ne­pros­peje - prídem k videniam a zjaveniam Pánovým.

Ekumenický

1 Ak sa treba chváliť, aj keď to ne­osoží, prej­dem k videniam a Pánovým zjaveniam.

Bible21

1 Mu­sím se chlu­bit, i když to není pro­spěšné. Přejdu tedy k vi­děním a zje­vením od Pá­na: