Evanjelický2. Korintským11,33

2. Korintským 11:33

ale v koši ma pus­tili ok­nom cez hrad­by, a tak som unikol jeho rukám.


Verš v kontexte

31 Boh a Otec Pána Ježiša, požeh­naný naveky, vie, že ne­klamem. 32 V Damas­ku mies­to­držiteľ kráľa Areta strážil mes­to Damask, aby ma chytil, 33 ale v koši ma pus­tili ok­nom cez hrad­by, a tak som unikol jeho rukám.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

33 ale ma spus­tili oblokom v koši cez múr, a ušiel som jeho rukám.

Evanjelický

33 ale v koši ma pus­tili ok­nom cez hrad­by, a tak som unikol jeho rukám.

Ekumenický

33 ale unikol som z jeho rúk; v koši ma totiž spus­tili ot­vorom v hradbách.

Bible21

33 Oknem v hrad­bě mě ale spusti­li do­lů v koši, a tak jsem mu ute­kl.