Evanjelický2. Korintským11,31

2. Korintským 11:31

Boh a Otec Pána Ježiša, požeh­naný naveky, vie, že ne­klamem.


Verš v kontexte

30 Ale ak sa mám chváliť, svojou slabosťou sa budem chváliť. 31 Boh a Otec Pána Ježiša, požeh­naný naveky, vie, že ne­klamem. 32 V Damas­ku mies­to­držiteľ kráľa Areta strážil mes­to Damask, aby ma chytil,

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

31 Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý je požeh­naný na veky, vie, že neluhám.

Evanjelický

31 Boh a Otec Pána Ježiša, požeh­naný naveky, vie, že ne­klamem.

Ekumenický

31 Boh a Otec Pána Ježiša, požeh­naný naveky, vie, že ne­klamem.

Bible21

31 Bůh a Otec Pá­na Ježíše ať je požeh­naný navěky – on ví, že ne­lžu!