Evanjelický2. Korintským11,21

2. Korintským 11:21

Na (svoju) han­bu hovorím: v tom­to akoby sme, ozaj, boli slabí! Ak si však nie­kto trúfa v niečom - nerozum­ne hovorím - trúfam si aj ja.


Verš v kontexte

20 Str­píte, keď vás nie­kto zo­tročuje, keď vás nie­kto vy­žiera, keď vás nie­kto zdiera, keď sa nie­kto po­vyšuje a bije vás do tváre. 21 Na (svoju) han­bu hovorím: v tom­to akoby sme, ozaj, boli slabí! Ak si však nie­kto trúfa v niečom - nerozum­ne hovorím - trúfam si aj ja. 22 Sú Heb­rej­ci? Som aj ja! Sú Iz­rael­ci? Som aj ja! Sú po­tom­kovia Ab­rahámovi? Som aj ja!

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

21 V nečes­ti hovorím, ako čo by sme my boli bývali slabí. Ale v čom sa ktosi od­váži, - hovorím v nerozume - od­vážim sa i ja.

Evanjelický

21 Na (svoju) han­bu hovorím: v tom­to akoby sme, ozaj, boli slabí! Ak si však nie­kto trúfa v niečom - nerozum­ne hovorím - trúfam si aj ja.

Ekumenický

21 S hanbou to hovorím, lebo vraj sme boli slabí. Ak sa však nie­kto v niečom opovažuje — hovorím ako nerozum­ný —, opovážim sa aj ja.

Bible21

21 Za­hanbeně přiznávám, že já na něco ta­kového sílu nemám. Čím se však někdo tak troufale chlu­bí – teď mluvím jako blázen – na to si troufám i já.