Evanjelický2. Korintským11,12

2. Korintským 11:12

Čo však robím, aj ďalej budem robiť, aby som pre­kazil snahu tých, čo sa v tom, čím sa chvália, snažia ukázať takými, ako sme my.


Verš v kontexte

11 Prečo? Či pre­to, že vás ne­milujem? Boh vie! 12 Čo však robím, aj ďalej budem robiť, aby som pre­kazil snahu tých, čo sa v tom, čím sa chvália, snažia ukázať takými, ako sme my. 13 To sú falošní apoštolovia, ľs­tiví pracov­níci, ktorí sa len pred­stavujú ako apoštolovia Kris­tovi.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale čo robím, to i budem robiť, aby som odťal príčinu tým, ktorí chcú príčinu, aby v tom, čím sa chvália, boli naj­dení takí jako aj my.

Evanjelický

12 Čo však robím, aj ďalej budem robiť, aby som pre­kazil snahu tých, čo sa v tom, čím sa chvália, snažia ukázať takými, ako sme my.

Ekumenický

12 Čo teda robím, budem robiť aj naďalej, aby som odňal zámien­ku tým, ktorí hľadajú príležitosť vy­chvaľovať sa a ukazovať sa, že sú takí ako my.

Bible21

12 V tom, co dělám, budu pokračovat i na­dále, abych vzal vítr z pla­chet těm, kteří se nám pod něja­kou zá­minkou chtějí ve své chlou­bě podo­bat.