Evanjelický2. Korintským11,1

2. Korintským 11:1

Kiež by ste znies­li trochu mojej nerozum­nos­ti! Veď ma aj znášate!


Verš v kontexte

1 Kiež by ste znies­li trochu mojej nerozum­nos­ti! Veď ma aj znášate! 2 Lebo hor­lím za vás hor­lením Božím; veď za­snúbil som vás jed­nému mužovi, aby som vás ako čis­tú pan­nu pred­stavil Kris­tovi. 3 Ale bojím sa, aby sa vaše myšlien­ky ne­od­vrátili od úp­rim­nos­ti a čis­toty pred Kris­tom tak, ako had zviedol Evu svojím chyt­rác­tvom.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

1 Bárs by ste ma znies­li niečo málo v mojom nerozume!

Evanjelický

1 Kiež by ste znies­li trochu mojej nerozum­nos­ti! Veď ma aj znášate!

Ekumenický

1 Kiež by ste znies­li trochu mojej nerozum­nos­ti! Áno, znášaj­te ma!

Bible21

1 Kéž bys­te ode mě snes­li tro­chu pošeti­losti – měj­te se mnou pro­sím strpení.