Evanjelický2. Korintským10,12

2. Korintským 10:12

My sa totiž ne­od­važujeme prirátať alebo prirov­nať k tým, čo od­porúčajú samých seba. Ale sú aj nerozum­ní, keď sa podľa seba merajú a k sebe samým sa prirov­návajú.


Verš v kontexte

11 Taký (človek) nech uváži, že akí sme v slove v lis­toch, keď sme ne­prítom­ní, takí budeme aj v skut­ku, keď budeme prítom­ní. 12 My sa totiž ne­od­važujeme prirátať alebo prirov­nať k tým, čo od­porúčajú samých seba. Ale sú aj nerozum­ní, keď sa podľa seba merajú a k sebe samým sa prirov­návajú. 13 My sa však nebudeme chváliť bez miery, ale podľa miery pôsobis­ka, ktorú nám vy­meral Boh, aby sme došli až k vám.

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo sa ne­opovažujeme pri­počítať seba alebo sa prirov­nať nie­ktorým z tých, ktorí sami seba od­porúčajú. Ale oni sami seba sami sebou merajúc a sami seba sami so sebou porov­návajúc nerozumejú ničomu.

Evanjelický

12 My sa totiž ne­od­važujeme prirátať alebo prirov­nať k tým, čo od­porúčajú samých seba. Ale sú aj nerozum­ní, keď sa podľa seba merajú a k sebe samým sa prirov­návajú.

Ekumenický

12 My sa však ne­od­važujeme za­radiť sa medzi tých, či porov­návať sa s tými, čo od­porúčajú samých seba; veď sú nerozum­ní, keď sa merajú podľa seba a porov­návajú sa sami so sebou.

Bible21

12 Nemá­me ovšem tu drzost přiřa­dit se ane­bo se i jen podo­bat těm, kdo chválí sami se­be. Beze vší soudnosti se sami se­bou po­měřují, srovnávají se sami se se­bou!