Evanjelický2. Korintským1,7

2. Korintským 1:7

A naša nádej pre vás je pev­ná, lebo vieme, že ako máte účasť v utr­peniach, tak aj v po­tešení.


Verš v kontexte

6 či sme totiž súžení (súžení sme) na vaše po­tešenie a spasenie, či sa nám do­stáva útechy, (aj to) je na vaše po­tešenie, ktoré pôsobí, že tr­pez­livo znášate tie is­té utr­penia, aké aj my znášame. 7 A naša nádej pre vás je pev­ná, lebo vieme, že ako máte účasť v utr­peniach, tak aj v po­tešení. 8 Nech­ceme totiž, bratia, aby ste ne­vedeli o našom súžení, ktoré nás pos­tih­lo v Ázii, že sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení, takže sme si zúfali aj nad životom.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 vediac, že jako ste účast­ník­mi utr­pení, tak i po­tešenia.

Evanjelický

7 A naša nádej pre vás je pev­ná, lebo vieme, že ako máte účasť v utr­peniach, tak aj v po­tešení.

Ekumenický

7 A naša nádej, vzhľadom na vás, je pev­ná, pre­tože vieme, že ako máte účasť na utr­peniach, tak ju budete mať i na úteche.

Bible21

7 Pro­to má­me ohledně vás ne­o­chvějnou na­dě­ji, ne­boť ví­me, že jako má­te podíl na utrpení, tak bu­dete mít podíl i na po­těšení.