Evanjelický2. Korintským1,5

2. Korintským 1:5

Veď ako sa množia naše utr­penia pre Kris­ta, tak sa rozm­nožuje aj naše po­tešenie skr­ze Kris­ta;


Verš v kontexte

4 ktorý nás po­tešuje v každom našom súžení, aby sme po­tešením, ktorým nás po­tešuje Boh, moh­li po­tešovať tých, čo sú v akom­koľvek súžení. 5 Veď ako sa množia naše utr­penia pre Kris­ta, tak sa rozm­nožuje aj naše po­tešenie skr­ze Kris­ta; 6 či sme totiž súžení (súžení sme) na vaše po­tešenie a spasenie, či sa nám do­stáva útechy, (aj to) je na vaše po­tešenie, ktoré pôsobí, že tr­pez­livo znášate tie is­té utr­penia, aké aj my znášame.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo jako hoj­nejú utr­penia Kris­tove proti nám, tak skr­ze Kris­ta hoj­neje i naše po­tešenie.

Evanjelický

5 Veď ako sa množia naše utr­penia pre Kris­ta, tak sa rozm­nožuje aj naše po­tešenie skr­ze Kris­ta;

Ekumenický

5 Veď ako vo veľkej miere pri­chádzajú na nás Kris­tove utr­penia, tak sa nám skr­ze Kris­ta v hojnej miere do­stáva aj útechy.

Bible21

5 Vž­dyť čím více utrpení pro Krista za­kouší­me, tím více po­vzbu­zení skrze Krista při­jímá­me.