Evanjelický2. Korintským1,4

2. Korintským 1:4

ktorý nás po­tešuje v každom našom súžení, aby sme po­tešením, ktorým nás po­tešuje Boh, moh­li po­tešovať tých, čo sú v akom­koľvek súžení.


Verš v kontexte

3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec milo­sr­den­stva a Boh každého po­tešenia, 4 ktorý nás po­tešuje v každom našom súžení, aby sme po­tešením, ktorým nás po­tešuje Boh, moh­li po­tešovať tých, čo sú v akom­koľvek súžení. 5 Veď ako sa množia naše utr­penia pre Kris­ta, tak sa rozm­nožuje aj naše po­tešenie skr­ze Kris­ta;

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 ktorý nás teší v každom našom súžení, aby sme aj my moh­li tešiť tých, ktorí sú v akom­koľvek súžení, potešením, ktorým sme sami tešení od Boha.

Evanjelický

4 ktorý nás po­tešuje v každom našom súžení, aby sme po­tešením, ktorým nás po­tešuje Boh, moh­li po­tešovať tých, čo sú v akom­koľvek súžení.

Ekumenický

4 ktorý nás po­tešuje v každom našom súžení, aby sme aj my moh­li po­tešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou aj nás Boh po­tešil.

Bible21

4 V každém našem soužení nás po­těšuje, abychom ty, kdo mají jakéko­li soužení, moh­li po­vzbu­zovat tím­též po­těšením, které jsme sami při­ja­li od Bo­ha.