Evanjelický2. Korintským1,19

2. Korintským 1:19

Lebo Syn Boží, Ježiš Kris­tus, ktorého sme vám aj ja aj Sil­vanos a Timote­os zves­tovali medzi vami, nebol aj áno, aj nie, ale v Ňom sa uskutočnilo áno.


Verš v kontexte

18 Avšak ako je ver­ný Boh, naša reč k vám nie je: aj áno, aj nie. 19 Lebo Syn Boží, Ježiš Kris­tus, ktorého sme vám aj ja aj Sil­vanos a Timote­os zves­tovali medzi vami, nebol aj áno, aj nie, ale v Ňom sa uskutočnilo áno. 20 Veď koľkokoľvek je za­sľúbení Božích, v Ňom sú všet­ky; áno; pre­to v Ňom je aj amen na slávu Bohu skr­ze nás.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo Syn Boží, Ježiš Kris­tus, ktorý bol skr­ze nás medzi vami kázaný, skr­ze mňa a Sil­vána a Timotea, nebol áno a nie, ale bolo áno a v ňom.

Evanjelický

19 Lebo Syn Boží, Ježiš Kris­tus, ktorého sme vám aj ja aj Sil­vanos a Timote­os zves­tovali medzi vami, nebol aj áno, aj nie, ale v Ňom sa uskutočnilo áno.

Ekumenický

19 Totiž Boží Syn Ježiš Kris­tus, ktorého sme vám hlásali my — ja, Sil­ván a Timotej — nebol „áno“ aj „nie“ , ale v ňom sa uskutočnilo „áno“.

Bible21

19 Boží Syn Ježíš Kri­stus, kterého jsme u vás já, Silvanus a Ti­mo­te­us zvěstova­li, pře­ce ne­byl „ano a ne“. V něm bylo a je pou­ze „ano“!