Evanjelický2. Korintským1,18

2. Korintským 1:18

Avšak ako je ver­ný Boh, naša reč k vám nie je: aj áno, aj nie.


Verš v kontexte

17 Keď som to chcel, či som konal azda ľah­komyseľne? Alebo keď sa roz­hodujem, či sa roz­hodujem podľa tela, takže: áno, áno, znamená u mňa aj: nie, nie? 18 Avšak ako je ver­ný Boh, naša reč k vám nie je: aj áno, aj nie. 19 Lebo Syn Boží, Ježiš Kris­tus, ktorého sme vám aj ja aj Sil­vanos a Timote­os zves­tovali medzi vami, nebol aj áno, aj nie, ale v Ňom sa uskutočnilo áno.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale ver­ný je Bôh, že naše slovo, vám hovorené, nebolo áno a nie.

Evanjelický

18 Avšak ako je ver­ný Boh, naša reč k vám nie je: aj áno, aj nie.

Ekumenický

18 Ako je však Boh ver­ný, naša reč k vám nie je aj „áno“ aj „nie“!

Bible21

18 Ja­kože je Bůh prav­do­mluvný, naše řeč k vám ne­by­la „ano a ne“.