Evanjelický2. Korintským1,16

2. Korintským 1:16

a cez vás prej­sť do Macedónie a z Macedónie vrátiť sa zase k vám, aby ste ma od­prevadili do Jud­ska.


Verš v kontexte

15 V tej­to dôvere chcel som už skôr prísť k vám, aby sa vám druhý raz do­stala milosť, 16 a cez vás prej­sť do Macedónie a z Macedónie vrátiť sa zase k vám, aby ste ma od­prevadili do Jud­ska. 17 Keď som to chcel, či som konal azda ľah­komyseľne? Alebo keď sa roz­hodujem, či sa roz­hodujem podľa tela, takže: áno, áno, znamená u mňa aj: nie, nie?

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 a po­tom od vás ísť do Macedonie a z Macedonie zase prij­sť k vám, aby ste ma potom doprevadili do Jud­ska.

Evanjelický

16 a cez vás prej­sť do Macedónie a z Macedónie vrátiť sa zase k vám, aby ste ma od­prevadili do Jud­ska.

Ekumenický

16 a cez vás prej­sť do Macedón­ska a z Macedónska sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali do Jud­ska.

Bible21

16 Přes vás jsem chtěl jít do Ma­kedo­nie a z Ma­kedo­nie se zase vrá­tit k vám, abys­te mě vy­pravi­li do Jud­s­ka.