Evanjelický2. Korintským1,14

2. Korintským 1:14

ako ste nás čias­točne už aj po­znali, že sme vaša pýcha ako aj vy naša v deň nášho Pána Ježiša.


Verš v kontexte

13 Lebo nič iné vám ne­píšeme, ako čo čítate, ale aj po­znáte, a dúfam, až do kon­ca po­znávať budete, 14 ako ste nás čias­točne už aj po­znali, že sme vaša pýcha ako aj vy naša v deň nášho Pána Ježiša. 15 V tej­to dôvere chcel som už skôr prísť k vám, aby sa vám druhý raz do­stala milosť,

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 jako ste nás aj po­znali z čias­t­ky, že sme vašou chlúbou, jako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša.

Evanjelický

14 ako ste nás čias­točne už aj po­znali, že sme vaša pýcha ako aj vy naša v deň nášho Pána Ježiša.

Ekumenický

14 ako ste už sčas­ti po­chopili, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša.

Bible21

14 (tak jako nám za­tím ro­zumí­te zčásti), že v den Pá­na Ježíše bu­de­me vaší chlou­bou právě tak jako vy naší.