Evanjelický2. Korintským1,13

2. Korintským 1:13

Lebo nič iné vám ne­píšeme, ako čo čítate, ale aj po­znáte, a dúfam, až do kon­ca po­znávať budete,


Verš v kontexte

12 Lebo toto je naša chvála: svedec­tvo vlast­ného svedomia, že sme sa na svete a naj­mä medzi vami žili v svätos­ti a čis­tote Božej, nie v teles­nej múd­ros­ti, ale v Božej milos­ti. 13 Lebo nič iné vám ne­píšeme, ako čo čítate, ale aj po­znáte, a dúfam, až do kon­ca po­znávať budete, 14 ako ste nás čias­točne už aj po­znali, že sme vaša pýcha ako aj vy naša v deň nášho Pána Ježiša.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 lebo vám ne­píšeme iného, ale iba to, čo čítate alebo čo i dob­re znáte, a nadejem sa, že aj až do kon­ca znať budete,

Evanjelický

13 Lebo nič iné vám ne­píšeme, ako čo čítate, ale aj po­znáte, a dúfam, až do kon­ca po­znávať budete,

Ekumenický

13 Veď vám ne­píšeme nič iné, iba to, čo čítate alebo už po­znáte. Dúfam však, že nás až do kon­ca budete po­znávať,

Bible21

13 Ne­píše­me vám pře­ce nic než to, co č­tete a če­mu ro­zumí­te. Doufám, že jednou po­ro­zumí­te doko­nale