Evanjelický2. Jánov1,9

2. Jánov 1:9

Ktokoľvek za­chádza ďalej a nezos­táva v učení Kris­tovom, ne­má Boha; kto zo­stáva v učení, ten má aj Otca aj Syna.


Verš v kontexte

8 Maj­te sa na po­zore, aby ste ne­stratili, na čom sme pracovali, ale aby ste do­stali ú­pl­nú od­menu. 9 Ktokoľvek za­chádza ďalej a nezos­táva v učení Kris­tovom, ne­má Boha; kto zo­stáva v učení, ten má aj Otca aj Syna. 10 Ak nie­kto pri­chádza k vám a ne­prináša toto učenie, ne­prij­mite ho do domu, ani ho ne­po­zdravuj­te;

späť na 2. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Každý, kto ide ďalej a nezos­táva v učení Kris­tovom, ne­má Boha. Kto zo­stáva v učení Kris­tovom, ten má Otca i Syna.

Evanjelický

9 Ktokoľvek za­chádza ďalej a nezos­táva v učení Kris­tovom, ne­má Boha; kto zo­stáva v učení, ten má aj Otca aj Syna.

Ekumenický

9 Každý, kto za­chádza ďalej a ne­os­táva v Kristovom učení, ne­má Boha; kto zo­stáva v tom učení, má aj Ot­ca, aj Syna.

Bible21

9 Každý, kdo ne­zůstává v Kri­stově učení, ale opouští je, ztrácí Bo­ha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Sy­na.