Evanjelický1. Tesalonickým5,16

1. Tesalonickým 5:16

Stále sa raduj­te,


Verš v kontexte

15 Hľaďte, aby sa ni­kto ne­odp­lácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dob­re medzi sebou a všet­kým ľuďom. 16 Stále sa raduj­te, 17 ne­pres­taj­ne sa mod­lite!

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 Vždyc­ky sa raduj­te.

Evanjelický

16 Stále sa raduj­te,

Ekumenický

16 Ustavične sa raduj­te.

Bible21

16 Vž­dycky se ra­duj­te.