Evanjelický1. Samuelova7,9

1. Samuelova 7:9

Vtedy Samuel vzal jed­no jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho celé ako spaľovanú obeť Hos­podinovi. I volal Samuel o po­moc k Hos­podinovi za Iz­rael­cov a Hos­podin ho vy­slyšal.


Verš v kontexte

8 Keď to Iz­rael­ci počuli, báli sa Filištín­cov. Iz­rael­ci hovorili Samuelovi: Ne­pres­távaj za nás volať o po­moc k Hos­podinovi, nášmu Bohu, aby nás vy­slobodil z rúk Filištín­cov. 9 Vtedy Samuel vzal jed­no jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho celé ako spaľovanú obeť Hos­podinovi. I volal Samuel o po­moc k Hos­podinovi za Iz­rael­cov a Hos­podin ho vy­slyšal. 10 Keď Samuel obetoval spaľovanú obeť, Filištín­ci sa pri­blížili do boja proti Iz­rael­com. Ale Hos­podin za­hr­mel v ten deň veľkým dunením nad Filištín­cami a predesil ich, takže utr­peli porážku od Iz­raela.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Vtedy vzal Samuel jed­no jahňa, ktoré ešte ssalo, a obetoval ho celé zápal­nou obeťou Hos­podinovi. A Samuel kričal k Hos­podinovi za Iz­raela, a Hos­podin sa mu oz­val.

Evanjelický

9 Vtedy Samuel vzal jed­no jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho celé ako spaľovanú obeť Hos­podinovi. I volal Samuel o po­moc k Hos­podinovi za Iz­rael­cov a Hos­podin ho vy­slyšal.

Ekumenický

9 Samuel vzal mladé jahňa a obetoval ho ako spaľovanú celo­st­nú obetu Hos­podinovi. Volal o pomoc pre Iz­rael a Hos­podin mu dal od­poveď.

Bible21

9 Sa­muel tedy vzal jedno ještě ne­od­sta­vené jeh­ně a při­ne­sl je ce­lé jako zápalnou oběť Hos­po­di­nu. Pak vo­lal k Hos­po­di­nu za Iz­rael a Hos­po­din mu od­po­věděl.