Evanjelický1. Samuelova7,7

1. Samuelova 7:7

Keď sa Filištín­ci do­počuli, že sa Iz­rael­ci zhromaždili do Mic­py, filištín­ske kniežatá vy­tiah­li proti Iz­raelu.


Verš v kontexte

6 Zhromaždili sa teda do Mic­py, načierali vodu a vy­lievali ju pred Hos­podinom. Pos­tili sa do toho dňa a vy­znávali tam: Zhrešili sme proti Hos­podinovi. Samuel však súdil Iz­rael­cov v Mic­pe. 7 Keď sa Filištín­ci do­počuli, že sa Iz­rael­ci zhromaždili do Mic­py, filištín­ske kniežatá vy­tiah­li proti Iz­raelu. 8 Keď to Iz­rael­ci počuli, báli sa Filištín­cov. Iz­rael­ci hovorili Samuelovi: Ne­pres­távaj za nás volať o po­moc k Hos­podinovi, nášmu Bohu, aby nás vy­slobodil z rúk Filištín­cov.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

7 A keď počuli Filištíni, že sa shromaždili synovia Iz­raelovi do Mic­py, vy­šly kniežatá Filištínov hore proti Iz­raelovi. A počujúc o tom synovia Iz­raelovi báli sa Filištínov.

Evanjelický

7 Keď sa Filištín­ci do­počuli, že sa Iz­rael­ci zhromaždili do Mic­py, filištín­ske kniežatá vy­tiah­li proti Iz­raelu.

Ekumenický

7 Keď sa Filištín­ci do­zvedeli, že sa Iz­raeliti zhromaždili do Mic­py, ich kniežatá na­pad­li Iz­rael. Keď to Iz­raeliti počuli, do­stali z nich strach.

Bible21

7 Když se Fi­lištíni do­slech­li, že se Iz­rael­ci shro­máž­di­li do Micpy, vy­táh­li fi­lištínští vlád­ci pro­ti Iz­rae­li. Jakmi­le to Iz­rael­ci us­lyše­li, do­sta­li z Fi­lištínů strach