Evanjelický1. Samuelova7,12

1. Samuelova 7:12

Vtedy vzal Samuel kameň, po­stavil ho medzi Mic­pu a Šén, dal mu meno Eben-Ézer a riekol: Až po­tiaľto po­máhal nám Hos­podin.


Verš v kontexte

11 Nato Iz­rael­ci vy­tiah­li z Mic­py, prena­sledovali Filištín­cov a bili ich až po mies­to pod Bét-Károm. 12 Vtedy vzal Samuel kameň, po­stavil ho medzi Mic­pu a Šén, dal mu meno Eben-Ézer a riekol: Až po­tiaľto po­máhal nám Hos­podin. 13 Filištín­ci boli tak po­korení, že už viac ne­vtrh­li na územie Iz­raela. A ruka Hos­podinova doliehala na Filištín­cov po všet­ky Samuelove dni.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 Vtedy vzal Samuel jeden kameň a po­stavil ho medzi Mic­pou a medzi Šenom a na­zval jeho meno Ében-ézer, lebo riekol: Až po­tiaľto nám po­máhal Hos­podin.

Evanjelický

12 Vtedy vzal Samuel kameň, po­stavil ho medzi Mic­pu a Šén, dal mu meno Eben-Ézer a riekol: Až po­tiaľto po­máhal nám Hos­podin.

Ekumenický

12 Vtedy vzal Samuel kameň, po­stavil ho medzi Mic­pu a Šén, na­zval ho Eben-Ezer a po­vedal: Až po­tiaľto nám po­máhal Hos­podin.

Bible21

12 Teh­dy vzal Sa­muel je­den ká­men, umístil ho mezi Micpu a Šen a na­zval ho Eben-ezer, Ká­men po­mo­ci. Ře­kl to­tiž: „Až sem nám po­mohl Hospodin.“