Evanjelický1. Samuelova7,11

1. Samuelova 7:11

Nato Iz­rael­ci vy­tiah­li z Mic­py, prena­sledovali Filištín­cov a bili ich až po mies­to pod Bét-Károm.


Verš v kontexte

10 Keď Samuel obetoval spaľovanú obeť, Filištín­ci sa pri­blížili do boja proti Iz­rael­com. Ale Hos­podin za­hr­mel v ten deň veľkým dunením nad Filištín­cami a predesil ich, takže utr­peli porážku od Iz­raela. 11 Nato Iz­rael­ci vy­tiah­li z Mic­py, prena­sledovali Filištín­cov a bili ich až po mies­to pod Bét-Károm. 12 Vtedy vzal Samuel kameň, po­stavil ho medzi Mic­pu a Šén, dal mu meno Eben-Ézer a riekol: Až po­tiaľto po­máhal nám Hos­podin.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 A mužovia Iz­raelovi vy­šli z Mic­py a honili Filištínov a bili ich až dolu pod Bét-kár.

Evanjelický

11 Nato Iz­rael­ci vy­tiah­li z Mic­py, prena­sledovali Filištín­cov a bili ich až po mies­to pod Bét-Károm.

Ekumenický

11 Nato Iz­raeliti vy­razili z Micpy, prena­sledovali Filištín­cov a porážali ich až po mies­to poniže Bét-Káru.

Bible21

11 Iz­rae­lští muži vy­razi­li z Micpy, pusti­li se za Fi­liští­ny a po­bíje­li je až pod Bet-kar.