Evanjelický1. Samuelova7,10

1. Samuelova 7:10

Keď Samuel obetoval spaľovanú obeť, Filištín­ci sa pri­blížili do boja proti Iz­rael­com. Ale Hos­podin za­hr­mel v ten deň veľkým dunením nad Filištín­cami a predesil ich, takže utr­peli porážku od Iz­raela.


Verš v kontexte

9 Vtedy Samuel vzal jed­no jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho celé ako spaľovanú obeť Hos­podinovi. I volal Samuel o po­moc k Hos­podinovi za Iz­rael­cov a Hos­podin ho vy­slyšal. 10 Keď Samuel obetoval spaľovanú obeť, Filištín­ci sa pri­blížili do boja proti Iz­rael­com. Ale Hos­podin za­hr­mel v ten deň veľkým dunením nad Filištín­cami a predesil ich, takže utr­peli porážku od Iz­raela. 11 Nato Iz­rael­ci vy­tiah­li z Mic­py, prena­sledovali Filištín­cov a bili ich až po mies­to pod Bét-Károm.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

10 A stalo sa, kým obetoval Samuel zápalnú obeť, že Filištíni sa priblížili do boja proti Iz­raelovi. Ale Hos­podin za­hr­mel veľkým zvukom toho dňa nad Filištín­mi a predesil ich, a boli porazení pred Iz­raelom.

Evanjelický

10 Keď Samuel obetoval spaľovanú obeť, Filištín­ci sa pri­blížili do boja proti Iz­rael­com. Ale Hos­podin za­hr­mel v ten deň veľkým dunením nad Filištín­cami a predesil ich, takže utr­peli porážku od Iz­raela.

Ekumenický

10 Keď Samuel prinášal Hos­podinovi spaľovanú obetu, Filištín­ci na­pad­li Iz­rael. V ten deň Hos­podin spus­til na Filištín­cov veľké hromobitie a tak ich zmiatol, že Iz­raelu podľah­li.

Bible21

10 Za­tím­co Sa­muel přinášel zápalnou oběť, Fi­lištíni se už chys­ta­li k útoku na Iz­rael. Hos­po­din ale toho dne nad Fi­liští­ny za­burácel mo­hutným hro­mem, takže pro­pad­li zmatku a byli před Iz­rae­lem po­raženi.