Evanjelický1. Samuelova22,23

1. Samuelova 22:23

Zo­staň u mňa, neboj sa, lebo kto by siahal na môj život, bude siahať i na tvoj. Ale pri mne budeš v bez­pečí.


Verš v kontexte

21 Eb­játár oznámil Dávidovi, že Saul po­bil kňazov Hos­podinových. 22 Dávid po­vedal Eb­játárovi: Už v ten deň, keď tam bol Dóég Edóm­sky, som vedel, že to určite oznámi Sau­lovi. Ja som za­vinil záhubu všet­kých duší domu tvoj­ho ot­ca. 23 Zo­staň u mňa, neboj sa, lebo kto by siahal na môj život, bude siahať i na tvoj. Ale pri mne budeš v bez­pečí.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

23 Zo­staň u mňa. neboj sa, lebo ten, kto bude hľadať moju dušu, bude hľadať tvoju dušu, lebo budeš chránený u mňa.

Evanjelický

23 Zo­staň u mňa, neboj sa, lebo kto by siahal na môj život, bude siahať i na tvoj. Ale pri mne budeš v bez­pečí.

Ekumenický

23 Zo­staň pri mne a neboj sa! Každý, kto ohrozuje môj život, ohrozuje aj tvoj život. Pri mne budeš v bezpečí.

Bible21

23 Zůstaň se mnou, ne­boj se. Ten, kdo usi­lu­je o můj život, usi­lu­je i o tvůj, u mě jsi ale v bezpečí.“