Evanjelický1. Samuelova22,20

1. Samuelova 22:20

Za­chránil sa len jeden syn Achímelecha, syna Achitúbov­ho, menom Eb­játár, a utiekol za Dávidom.


Verš v kontexte

19 Aj Nób, kňaz­ské mes­to, vy­hubil os­trím meča; tak muža ako ženu, dieťa ako dojča, vola, osla i ovcu vy­hubil os­trím meča. 20 Za­chránil sa len jeden syn Achímelecha, syna Achitúbov­ho, menom Eb­játár, a utiekol za Dávidom. 21 Eb­játár oznámil Dávidovi, že Saul po­bil kňazov Hos­podinových.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

20 A za­chránil sa útekom iba jediný syn Achimelecha, syna Achitúbov­ho, ktorému bolo meno Ebiatár, a utiekol za Dávidom.

Evanjelický

20 Za­chránil sa len jeden syn Achímelecha, syna Achitúbov­ho, menom Eb­játár, a utiekol za Dávidom.

Ekumenický

20 Za­chránil sa iba jeden syn Achímeleka, syna Achítubov­ho, menom Eb­jatár, ktorý ušiel k Dávidovi.

Bible21

20 Je­den ze synů Achi­me­le­cha, syna Achi­tu­bova, jménem Abi­a­tar ale uni­kl. Uprchl k Davi­dovi