Evanjelický1. Samuelova22,18

1. Samuelova 22:18

Vtedy kráľ po­vedal Dóégovi: Pri­stúp teda ty a obor sa na kňazov! Dóég Edóm­sky pri­stúpil a oboril sa na kňazov; za­bil v ten deň osem­desiat­päť mužov, ktorí nosili ľanový efód.


Verš v kontexte

17 Po­vedal kráľ svojej osob­nej stráži, ktorá stála pred ním: Pri­stúp­te a po­bite kňazov Hos­podinových, lebo držia s Dávidom. Lebo vedeli, že je na úteku, a ne­prez­radili mi to. Avšak kráľovi služob­níci nech­celi po­z­dvih­núť ruku a oboriť sa na kňazov Hos­podinových. 18 Vtedy kráľ po­vedal Dóégovi: Pri­stúp teda ty a obor sa na kňazov! Dóég Edóm­sky pri­stúpil a oboril sa na kňazov; za­bil v ten deň osem­desiat­päť mužov, ktorí nosili ľanový efód. 19 Aj Nób, kňaz­ské mes­to, vy­hubil os­trím meča; tak muža ako ženu, dieťa ako dojča, vola, osla i ovcu vy­hubil os­trím meča.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

18 Vtedy po­vedal kráľ Doégovi: Ob­ráť sa ty a obor sa na kňazov! A Doég Edomej­ský sa ob­rátil a sám sa oboril na kňazov a za­bil toho dňa osem­desiat­päť mužov, ktorí nosili ľanový efod.

Evanjelický

18 Vtedy kráľ po­vedal Dóégovi: Pri­stúp teda ty a obor sa na kňazov! Dóég Edóm­sky pri­stúpil a oboril sa na kňazov; za­bil v ten deň osem­desiat­päť mužov, ktorí nosili ľanový efód.

Ekumenický

18 Kráľ po­vedal Doégovi: Pri­stúp teda sám a pobi kňazov! Doég Edóm­sky pri­stúpil a sám ich po­bil. V ten deň usmr­til osem­desiat­päť mužov, čo nosili ľanový efód.

Bible21

18 Král se pro­to ob­rá­til k Do­e­go­vi: „­Na ně! Po­bij ty kněze!“ A Doeg Edom­ský se na ně vrhl a po­bil je. Toho dne za­bil osm­desát pět mužů, kteří nosi­li plátěný efod.