Evanjelický1. Samuelova1,25

1. Samuelova 1:25

Po­tom býčka za­bili a chlap­ca pri­vied­li k Élimu.


Verš v kontexte

24 Keď ho pre­stala kojiť, vzala ho so sebou, k tomu troj­ročného býčka, jed­nu éfu múky, mech vína, a pri­vied­la ho do domu Hos­podinov­ho v Šíle. Ale chlapec bol ešte maličký. 25 Po­tom býčka za­bili a chlap­ca pri­vied­li k Élimu. 26 Vtedy ona po­vedala: Ach, pane môj! Akože žiješ, pane môj, ja som oná žena, čo tu stála pri tebe a mod­lila sa k Hos­podinovi.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 A za­bili jun­ca a do­vied­li chlap­ca k Élimu.

Evanjelický

25 Po­tom býčka za­bili a chlap­ca pri­vied­li k Élimu.

Ekumenický

25 Keď po­tom býka za­rezali a chlap­ca pri­vied­li k Élimu,

Bible21

25 Býčka po­razi­li a chlap­ce přive­dli k Elí­mu.