Evanjelický1. Samuelova1,2

1. Samuelova 1:2

Mal dve ženy: jed­na sa volala Anna a meno druhej bolo Penin­ná. Penin­ná mala deti, Anna bola bez­det­ná.


Verš v kontexte

1 Bol is­tý muž z Ramátajim Cófímu, z Ef­rajim­ského po­horia, menom El­kána, syn Jerócháma, syna Elihúa, syna Tóchúa, syna Cúfa Ef­rat­ského. 2 Mal dve ženy: jed­na sa volala Anna a meno druhej bolo Penin­ná. Penin­ná mala deti, Anna bola bez­det­ná. 3 Ten muž chodieval každoročne zo svoj­ho mes­ta do Šíla klaňať sa a obetovať Hos­podinovi moc­nos­tí; tam boli kňaz­mi Hos­podinovými dvaja synovia Élího: Chof­ní a Pin­chás.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Ten mal dve ženy; jed­nej bolo meno An­na, a meno druhej bolo Peninna. Penin­na mala deti, ale Anna ne­mala detí.

Evanjelický

2 Mal dve ženy: jed­na sa volala Anna a meno druhej bolo Penin­ná. Penin­ná mala deti, Anna bola bez­det­ná.

Ekumenický

2 El­kána mal dve ženy. Jed­na sa volala An­na, druhá Penin­na. Penin­na mala deti, Anna však bola bez­det­ná.

Bible21

2 Měl dvě že­ny; jed­na se jmenova­la Hana a druhá Peni­na. Peni­na mě­la dě­ti, ale Hana byla bez­dětná.