Evanjelický1. Petrov4,18

1. Petrov 4:18

Veď keď spravod­livý len-len, že ob­stojí, kde sa podeje bez­božník a hriešnik?


Verš v kontexte

17 Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú ne­pos­lušní evan­jeliu Božiemu? 18 Veď keď spravod­livý len-len, že ob­stojí, kde sa podeje bez­božník a hriešnik? 19 A pre­to aj tí, čo tr­pia podľa vôle Božej, nech dob­re konajú a porúčajú duše ver­nému Stvoriteľovi.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

18 A jest­li aj spraved­livý sot­va býva za­chránený, bez­božník a hriešnik kde sa ukáže?

Evanjelický

18 Veď keď spravod­livý len-len, že ob­stojí, kde sa podeje bez­božník a hriešnik?

Ekumenický

18 A: ak sa spravod­livý led­va za­chráni, kam sa podeje bez­božný a hriešnik?

Bible21

18 „Je-li sprave­dlivý stěží spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem?“