Evanjelický1. Petrov3,12

1. Petrov 3:12

lebo oči Pánove hľadia na spravod­livých, Jeho uši po­zorujú ich pros­by, ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia.


Verš v kontexte

11 nech sa od­kloní od zlého a činí dob­re, hľadá po­koj a usiluje sa oň; 12 lebo oči Pánove hľadia na spravod­livých, Jeho uši po­zorujú ich pros­by, ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia. 13 Ktože vám uškodí, keď budete hor­liť za dob­ré?

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo oči Pánove hľadia na spraved­livých, a jeho uši pozorujú na ich pros­bu, ale p­rís­na tvár Pánova na tých, ktorí robia zlé.

Evanjelický

12 lebo oči Pánove hľadia na spravod­livých, Jeho uši po­zorujú ich pros­by, ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia.

Ekumenický

12 Veď Pánove oči hľadia na spravod­livých, jeho uši načúvajú ich pros­bám, ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zle.

Bible21

12 Hos­po­di­novy oči hledí ke spravedlivým, uši na­klání k je­jich modlitbám, Hospodinova tvář je ale ob­rácenápro­ti pa­cha­te­lům zla.“