Evanjelický1. Petrov1,7

1. Petrov 1:7

aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom pre­skúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

6 Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krát­ky čas aj rmútite pre roz­ličné po­kúšania, 7 aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom pre­skúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Kris­ta. 8 Ne­videli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho ne­vidíte, a veríte v Neho a radujete sa ne­vý­slov­nou radosťou pl­nou slávy,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 aby do­kázanie sa vašej viery, o mnoho cen­nejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom zkúša, bolo vám najdené na chválu, na česť a na slávu pri zjavení Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

7 aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom pre­skúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

7 aby vám vaša vy­skúšaná viera oveľa cen­nejšia ako po­minuteľné zlato, ktoré sa tiež pre­skúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Kris­ta.

Bible21

7 I po­mí­jivé zla­to se pře­ce zkouší ohněm – vaše ví­ra je ale mno­hem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zje­vení Ježíše Krista.