Evanjelický1. Petrov1,6

1. Petrov 1:6

Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krát­ky čas aj rmútite pre roz­ličné po­kúšania,


Verš v kontexte

5 ktorých moc Božia za­chováva vieru na spasenie pri­pravené zjaviť sa v po­sled­nom čase. 6 Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krát­ky čas aj rmútite pre roz­ličné po­kúšania, 7 aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom pre­skúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Kris­ta.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 v čom to plesáte, málo teraz, ak je kedy potrebné, rmútiac sa v roz­ličných po­kušeniach,

Evanjelický

6 Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krát­ky čas aj rmútite pre roz­ličné po­kúšania,

Ekumenický

6 Raduj­te sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte na­krát­ko prej­sť zár­mut­kom roz­ličných skúšok,

Bible21

6 Pro­to se ra­duj­te, i kdybys­te teď mu­se­li na­krátko snášet různé zkoušky.