Evanjelický1. Petrov1,25

1. Petrov 1:25

ale slovo Pánovo zo­stáva naveky. A toto je to slovo, ktoré sa vám zves­tovalo ako evan­jelium.


Verš v kontexte

23 veď ste živým a večným slovom Božím znovuz­rodení nie z porušiteľného, ale z ne­porušiteľného semena. 24 Lebo všet­ko telo je ako tráva, všet­ka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet, 25 ale slovo Pánovo zo­stáva naveky. A toto je to slovo, ktoré sa vám zves­tovalo ako evan­jelium.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 ale slovo Pánovo zo­stáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zves­tovalo.

Evanjelický

25 ale slovo Pánovo zo­stáva naveky. A toto je to slovo, ktoré sa vám zves­tovalo ako evan­jelium.

Ekumenický

25 ale Pánovo slovo os­táva naveky.

Bible21

25 slovo Hos­po­di­novo však věky přetrvá.“ A to slovo je evange­li­um, které vám bylo zvěstováno.