Evanjelický1. Kronická21,7

1. Kronická 21:7

Táto vec sa ne­páčila Bohu, a ranil Iz­rael.


Verš v kontexte

6 Ale Lévího a Ben­jamína nezaviedol medzi nich, lebo Jóábovi sa priečil kráľov roz­kaz. 7 Táto vec sa ne­páčila Bohu, a ranil Iz­rael. 8 Vtedy Dávid po­vedal Bohu: Veľmi som zhrešil, keď som vy­konal túto vec. Teraz však od­pusť svoj­mu sluhovi vinu, lebo som si počínal cel­kom bláz­nivo.

späť na 1. Kronická, 21

Príbuzné preklady Roháček

7 A, pravda, neľúbil sa k­ráľ pre tú vec Bohu, a pre­to bil Iz­raela.

Evanjelický

7 Táto vec sa ne­páčila Bohu, a ranil Iz­rael.

Ekumenický

7 Ani Bohu sa tá vec ne­páčila, a pre­to Iz­rael po­tres­tal.

Bible21

7 Ani Bohu se ten roz­kaz ne­lí­bil, a tak udeřil na Iz­rael.