Evanjelický1. Kronická21,6

1. Kronická 21:6

Ale Lévího a Ben­jamína nezaviedol medzi nich, lebo Jóábovi sa priečil kráľov roz­kaz.


Verš v kontexte

5 Jóáb oznámil Dávidovi počet spočítaného ľudu: všet­kých Iz­rael­cov bolo milión stotisíc mužov schop­ných tasiť meč, Júdej­cov bolo štyris­tosedem­desiat­tisíc mužov schop­ných tasiť meč. 6 Ale Lévího a Ben­jamína nezaviedol medzi nich, lebo Jóábovi sa priečil kráľov roz­kaz. 7 Táto vec sa ne­páčila Bohu, a ranil Iz­rael.

späť na 1. Kronická, 21

Príbuzné preklady Roháček

6 Léviho a Ben­jamina ne­počítal medzi nich, lebo ošk­livé bolo slovo kráľovo u Joába.

Evanjelický

6 Ale Lévího a Ben­jamína nezaviedol medzi nich, lebo Jóábovi sa priečil kráľov roz­kaz.

Ekumenický

6 Léviho a Ben­jamína medzi nich nezarátal, lebo kráľov príkaz sa Jóabovi sprotivil.

Bible21

6 Joáb ale mezi ně ne­za­počítal Levi­ho a Ben­jamí­na, pro­tože se mu králův roz­kaz příčil.