Evanjelický1. Kráľov13,14

1. Kráľov 13:14

a od­išiel za Božím mužom. Našiel ho sedieť pod dubom. Opýtal sa ho: Ty si ten Boží muž, čo prišiel z Jud­ska? Od­povedal: Ja som.


Verš v kontexte

13 Nato po­vedal svojim synom: Osed­laj­te mi os­la! Keď mu ho osed­lali, vy­sadol naň 14 a od­išiel za Božím mužom. Našiel ho sedieť pod dubom. Opýtal sa ho: Ty si ten Boží muž, čo prišiel z Jud­ska? Od­povedal: Ja som. 15 Po­tom mu po­vedal: Poď so mnou domov a zajedz si!

späť na 1. Kráľov, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 A išiel za mužom Božím a našiel ho sedieť pod tým dubom a riekol mu: Či si to ty ten muž Boží, ktorý prišiel z Jud­ska? A on odpovedal: Som.

Evanjelický

14 a od­išiel za Božím mužom. Našiel ho sedieť pod dubom. Opýtal sa ho: Ty si ten Boží muž, čo prišiel z Jud­ska? Od­povedal: Ja som.

Ekumenický

14 a od­išiel za Božím mužom. Našiel ho sedieť pod dubom a spýtal sa ho: Ty si ten Boží muž, čo prišiel z Judska? Od­povedal: Áno!

Bible21

14 a vy­pravil se za Božím mužem. Za­sti­hl ho, jak sedí pod du­bem. „­Ty jsi ten Boží muž, který přišel z Judska?“ ze­ptal se ho. „Ano,“ od­po­věděl.