Evanjelický1. Kráľov1,6

1. Kráľov 1:6

Jeho otec ho za celý svoj život ne­pokar­hal: Prečo to robíš? Aj on bol krás­nej po­stavy a narodil sa hneď po Ab­solónovi.


Verš v kontexte

5 Adónija, Chag­gitin syn, sa po­vyšoval: Ja budem kráľom! Za­ob­staral si bojové vozy, jazd­cov a päťdesiat mužov, ktorí behávali pred ním. 6 Jeho otec ho za celý svoj život ne­pokar­hal: Prečo to robíš? Aj on bol krás­nej po­stavy a narodil sa hneď po Ab­solónovi. 7 Mal roz­hovory s Jóábom, synom Cerúje, a s kňazom Eb­játárom. Tí pod­porovali Adóniju.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A jeho otec ho ni­kdy nezar­mútil, aby bol po­vedal: Prečo to robíš? A on bol tiež veľmi krás­nej po­stavy, ktorého porodila po Ab­salomovi.

Evanjelický

6 Jeho otec ho za celý svoj život ne­pokar­hal: Prečo to robíš? Aj on bol krás­nej po­stavy a narodil sa hneď po Ab­solónovi.

Ekumenický

6 Otec mu ni­kdy ne­vyčítal: Prečo to robíš? Bol pek­nej po­stavy a narodil sa po Ab­solónovi.

Bible21

6 Jeho otec ho ale nikdy ne­pokáral, ne­ptal se: „Co to provádíš?“ Ado­niáš se na­ro­dil hned po Abšalo­movi a byl vel­mi krásný, podobně jako on.