Evanjelický1. Kráľov1,50

1. Kráľov 1:50

Aj Adónija sa bál Šalamúna; vstal, od­išiel a chytil sa rohov ol­tára.


Verš v kontexte

49 Nato sa preľak­li a vstali všet­ci po­zvaní, ktorí pat­rili k Adónijovi, a od­išli každý svojou ces­tou. 50 Aj Adónija sa bál Šalamúna; vstal, od­išiel a chytil sa rohov ol­tára. 51 Vtedy oznámili Šalamúnovi: Hľa, Adónija sa bojí kráľa Šalamúna, drží sa rohov ol­tára a vraví: Nech mi pri­sahá dnes kráľ Šalamún, že ne­vydá svoj­ho služob­níka na sm­rť mečom.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

50 A Adoniáš bojac sa Šalamúna vstal a od­išiel a chytil sa rohov ol­tára.

Evanjelický

50 Aj Adónija sa bál Šalamúna; vstal, od­išiel a chytil sa rohov ol­tára.

Ekumenický

50 Adónija mal zo Šalamúna strach. Vstal, od­išiel a chytil sa rohov ol­tára.

Bible21

50 Ado­niáš vstal a ze stra­chu před Šalo­mou­nem se běžel chy­tit ro­hů ol­táře.