Evanjelický1. Kráľov1,45

1. Kráľov 1:45

a kňaz Cádók s prorokom Nátanom ho po­mazali za kráľa pri Gíchóne. Po­tom od­išli od­tiaľ narados­tení, takže je vzrušené celé mes­to. Od­tiaľ ten krik, ktorý ste počuli.


Verš v kontexte

44 Kráľ po­slal s ním kňaza Cádóka, proroka Nátana, Benáju, syna Jójádov­ho, Keretej­cov a Peletej­cov, po­sadili ho na kráľovu mulicu 45 a kňaz Cádók s prorokom Nátanom ho po­mazali za kráľa pri Gíchóne. Po­tom od­išli od­tiaľ narados­tení, takže je vzrušené celé mes­to. Od­tiaľ ten krik, ktorý ste počuli. 46 A Šalamún už aj sedí na kráľov­skom tróne.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

45 A po­mazali ho Cádok, kňaz, a Nátan, prorok, za kráľa v Gichone a od­išli od­tiaľ hore radujúci sa tak, že až hučalo mes­to. To je ten hukot, ktorý ste počuli.

Evanjelický

45 a kňaz Cádók s prorokom Nátanom ho po­mazali za kráľa pri Gíchóne. Po­tom od­išli od­tiaľ narados­tení, takže je vzrušené celé mes­to. Od­tiaľ ten krik, ktorý ste počuli.

Ekumenický

45 Kňaz Cádok s prorokom Nátanom ho pri Gichóne po­mazali za kráľa. Od­tiaľ sa narados­tení po­brali hore, takže sa celé mes­to vzrušilo. To bol ten hluk, čo ste počuli.

Bible21

45 a kněz Sádok s pro­rokem Nátanem ho u Gícho­nu po­maza­li za krále. Vrace­li se od­tam­tud s ve­se­lím a ce­lé město teď oslavuje. To byl ten hluk, který jste slyše­li.