Evanjelický1. Kráľov1,44

1. Kráľov 1:44

Kráľ po­slal s ním kňaza Cádóka, proroka Nátana, Benáju, syna Jójádov­ho, Keretej­cov a Peletej­cov, po­sadili ho na kráľovu mulicu


Verš v kontexte

43 Jonatán však Adónijovi od­vetil: Na­opak! Náš pán, kráľ Dávid, ustanovil Šalamúna za kráľa. 44 Kráľ po­slal s ním kňaza Cádóka, proroka Nátana, Benáju, syna Jójádov­ho, Keretej­cov a Peletej­cov, po­sadili ho na kráľovu mulicu 45 a kňaz Cádók s prorokom Nátanom ho po­mazali za kráľa pri Gíchóne. Po­tom od­išli od­tiaľ narados­tení, takže je vzrušené celé mes­to. Od­tiaľ ten krik, ktorý ste počuli.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

44 A kráľ po­slal s ním Cádoka, kňaza, a Nátana, proroka, a Benai­áša, syna Jehojadov­ho, a Keréťanov a Peléťanov, a vy­sadili ho na mulicu kráľovu.

Evanjelický

44 Kráľ po­slal s ním kňaza Cádóka, proroka Nátana, Benáju, syna Jójádov­ho, Keretej­cov a Peletej­cov, po­sadili ho na kráľovu mulicu

Ekumenický

44 Kráľ s ním po­slal kňaza Cádoka, proroka Nátana, Jehójadov­ho syna Benáju, Kereťanov a Peleťanov. Tí ho vy­sadili na kráľovu mulicu.

Bible21

44 Po­slal s ním kněze Sádoka, pro­roka Náta­na a Benajáše, syna Jo­ja­dova, s gardou Kréťanů a Pléťanů. Po­sa­di­li ho na královu mulu